سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی (CVC)

سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی

با سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی آشنا شوید. سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی روشی برای تزریق سرمایه، دانش و تجربه شرکت‌های بزرگ به بدنه کسب‌وکارهای نوپا و استارتاپ‌هاست.