تفاوت VC با CVC چیست؟

تفاوت vc و cvc

سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی، نوعی از سرمایه‌گذاری است که تماما به پشتوانه سرمایه شرکتی که قصد دارد در استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای نوپا سرمایه‌گذاری کند، انجام می‌شود.

سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی (CVC)

سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی

با سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی آشنا شوید. سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی روشی برای تزریق سرمایه، دانش و تجربه شرکت‌های بزرگ به بدنه کسب‌وکارهای نوپا و استارتاپ‌هاست.