پیش‌نیازهای ارزش‌گذاری یک استارتاپ

ارزش گذاری استارتاپ

ارزش‌گذاری یک استارتاپ بیشتر شبیه به یک هنر است تا یک علم، زیرا اگرچه هیچ قانون سخت و مشخصی در این رابطه وجود ندارد اما متغیرهای ملموس و نامحسوس زیادی هستند که ارزیابی هر استارتاپ را تحت تاثیر قرار می‌دهند.