چگونه به کارمندان جدید خود حس خوبی بدهیم؟

خوشامدگویی به اعضای تازه‌وارد سازمان

همیشه تازه‌وارد بودن در هر محیطی چالش‌برانگیز است، اما اگر شرکتی کارش را بلد باشد و از کارمندانش بهطور ویژه‌ای مراقبت کند، آن‌ها می‌توانند در همان روزهای اول کار احساس کنند بخشی از یک خانواده هستند.