چرخه عمر محصول چیست و چه مراحلی دارد؟

آغاز تا پایان یک محصول

هر چیزی در این دنیا چرخه عمری دارد. از اتومبیل گرفته تا تلفن‌های همراه و تجهیزات ورزشی یا هر تعداد محصول دیگری که بتوانید تصور کنید، در نهایت از چرخه مصرف خارج شده و تولید آن متوقف می‌شود. هر محصول جدیدی که به بازار معرفی می‌شود، چرخه عمر مخصوص به خود را دنبال می‌کند تا در نهایت از چرخه مصرف خارج شود.