نکاتی برای شنیدن بهتر صدای اعضای تیم

چرا صدای کارکنان باید شنیده شود؟

صدای کارمندان اغلب به معنای فرصت‌هایی است که به کارکنان داده می‌شود تا ایده‌ها، نگرانی‌ها و دیدگاه‌های خود را بدون ترس از پیامدهای اجتماعی در محل کار بیان کنند. بیان این ایده‌ها و شنیده شدن آن‌ها به کارکنان توانایی تاثیرگذاری بر تصمیم‌گیری‌های محل کار را می‌‌دهد.