چالش‌ها و گام‌های ایجاد پرسونای مشتری

حتما می‌دانید که بی‌توجهی به روش‌های بازگشت مشتری می‌تواند باعث آسیب چشمگیر به کسب‌وکار شما شود. سوالی که همیشه ذهن بنیان‌گذار یک کسب و کار را مشغول می‌کند این است که چگونه لید‌های (Lead) بیشتری پیدا کند.