همسوسازی چطور باعث حفظ بهتر کارمندان می‌شود؟

همسوسازی چیست؟

استخدام و حفظ کارمندان در یک سازمان هیچ‌گاه روند ساده‌ای نداشته است. استخدام فرایندی سخت‌گیرانه و زمان‌بر است که با اعلام فرصت‌های شغلی مورد نظر سازمان آغاز شده و با انتخاب، بررسی صلاحیت و استخدام کارمند مناسب به پایان می‌رسد.