۶ اصل نوشتن یک بیانیه ماموریت تاثیرگذار برای کسب و کار

بیانیه ماموریت وبسایت

چه چیزی در برندهای خاص وجود دارد که باعث مراجعه مجدد به آنها می‌شود؟ راز اینکه ما حاضر می‌شویم زمان، پول یا تلاش بیشتری را برای یک برند خاص صرف کنیم چیست؟ آیا تفاوت در قیمت محصولات است؟ یا شاید راحتی خرید از آن برند؟ یا شاید پارامتر‌های بیشتری در انتخاب ما دخیل هستند.