۷ استراتژی برای پویایی نسل z

چگونه به کارمندان نسل زِد کمک کنیم تا جایگاه‌شان را در محیط کار پیدا کنند

نسل زد (Z) که حدودا از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۰ متولد شده‌اند، هم از جنبش‌های اقتصادی کلان و مسائل سیستمی که به هویت و اهداف‌شان در جامعه و محیط کار شکل داده، تاثیر گرفته و هم بر آن تاثیرگذار بوده‌اند. آنها نقش‌هایی حیاتی در جنبش‌های علیه نژادپرستی و تبعیض، آزار و اذیت جنسی، خشونت با سلاح و تغییرات آب‌وهوایی ایفا کرده‌اند.