با افراد سمی در سازمان چگونه رفتار کنیم؟

مدیریت افراد سمی در محل کار

بهترین راه تعامل با افراد سمی در سازمان چیست؟ چگونه باید به رفتارهای مخرب و سمی آن‌ها واکنش داد؟ بهترین راه برای کاهش اثر منفی این افراد در سایر اعضای سازمان چیست؟ برای پیدا کردن پاسخ این سوالات با ما همراه باشید.