اهمیت انعطاف‌پذیری در سازمان‌های مدرن

انعطاف‌پذیری در محل‌ کار

انعطاف‌پذیری در محل‌ ‌کار به خواسته مشترک عده‌ای از افراد تبدیل شده است. زمانی که پاندمی در محیط طبیعی کسب‌وکارها اختلال ایجاد کرد، کارمندان طعم انعطاف‌پذیری در محل‌ کار را چشیدند و بسیاری از آنها نیز آن را به وضعیت قبلی ترجیح ‌دادند.