چگونه جلسات تیمی را بهتر مدیریت کنیم؟

قوانین مهم برای برگزاری جلسات تیمی

سازمان‌ها عمده وقت خود را در جلسات بی‌نتیجه هدر می‌دهند. پس اگر می‌خواهید کسب‌وکار شما رو به جلو حرکت کند، نسبت به برگزاری جلسات خود به شیوه موثر اهتمام ورزید.