چگونه مطمئن شویم که قراردادها مانع رشد شرکت نمی‌شوند؟

قرارداد مناسب

راه‌اندازی یک استارتاپ هیچگاه آسان نبوده است. شما در تمامی مراحل از ساخت محصول تا فروش آن، به احتمال زیاد باید با کسب‌وکارهای بزرگ دیگری روبرو شوید؛ آن‌هم در شرایطی که اول راه برند شما خیلی شناخته شده نیست. در این بین شما احتمالا باید با فشارهای ناشی از فرآیند جذب سرمایه‌گذار خطرپذیر مقابله کنید و کوهی مقابل خود برای صعود دارید که باید در فرصت کمی آن را بپیمایید.