صدای برند چیست؟

صدای برند

اگر لوگوی برند شما در کنار محتوایی که تولید می‌کنید، ظاهر نمی‌شد، آیا مخاطبان‌تان تشخیص می‌دادند که این مطالب مربوط به برند شماست؟ آیا اگر یک نفر مطالب شما را در کانال‌های مختلف می‌خواند، می‌توانست بفهمد که همه آنها مربوط به یک برند خاص است؟