۵ کار متفاوت تیم‌های موفق

ساختن تیم موفق

ایجاد یک تیم با عملکرد خوب، چیزی فراتر از استخدام افراد مناسب و فراهم کردن ابزارهای کاری مناسب برای آن‌هاست. ایجاد چنین تیمی مستلزم ایجاد فرصت‌هایی برای توسعه روابط واقعی و صادقانه است.