چگونه از ریزش مشتری جلوگیری کنیم؟

راه‌های حفظ مشتریان

هیچ چیز رضایت‌بخش‌تر از قطعی‌ساختن یک معامله با مشتری نیست. با این حال، هیچ چیز هم ناامیدکننده‌تر از این نیست که یک مشتری را برای همیشه از دست بدهید.