۱۰ اقدام موثر بعد از رد شدن پیشنهاد سرمایه‌گذاری

بعد از رد شدن پیشنهاد سرمایه‌گذاری چه کنیم؟

آیا سرمایه‌گذاران کسب‌وکار شما را رد کرده‌اند؟ از سرمایه‌گذاران فرشته گرفته تا سرمایه‌گذاران خطرپذیر و وام‌های مختص کسب‌و‌کارهای کوچک یا هر سرمایه‌گذاری خارجی دیگری. واقعیت این است که تجربه طرد شدن بخشی از کارآفرینی است.