۷ اقدام عملی برای رضایت مشتریان

چگونه یک استراتژی خدمات مشتریان کارآمد داشته باشیم؟

خدمات مشتری باید سنگ بنای استراتژی کلی کسب و کار شما باشد. مهم نیست محصول یا خدمات شما چقدر عالی است، مهم این است که بدون خدمات عالی، شانس شما برای حفظ مشتریان فعلی و به‌دست‌آوردن مشتریان جدید کم خواهد بود. در واقع، مشتریانی که شکایات آنها به‌سرعت رسیدگی و حل می‌شود، به‌احتمال زیاد همچنان مشتریان شما خواهند بود.