مزایای بخش‌بندی بازار را بشناسید

بخش‌بندی بازار چیست؟

سال‌های متمادی، کارشناسان بازاریابی مشتریان هدف خود را بخش‌بندی می‌کردند تا بفهمند چه کسانی محصولات و خدمات آنها را خریداری می‌کنند. این کار خیلی آسان به نظر می‌رسد.