مهم‌ترین نکات بازاریابی مشارکتی

بازاریابی مشارکتی چیست؟

بازاریابی مشارکتی یکی از قدیمی‌ترین مدل‌های کسب درآمد آنلاین است. این نوع بازاریابی آنلاین بیش از یک و نیم دهه قبل از ظهور رسانه‌های اجتماعی مدرن به وجود آمده است. بازاریابی مشارکتی به برندها اجازه می‌دهد تا مشتریان واقعی‌شان را پیدا کنند و در عین حال، در را برای تولیدکنندگان محتوا نیز باز می‌کند تا از کارشان درآمد کسب کنند.