بازاریابی شخصی‌سازی شده چیست؟

برقراری ارتباط خاص با مشتریان

در چند سال گذشته، بازاریابان برای جلب نظر مشتریان به ارائه خدمات شخصی‌تر روی آورده‌اند؛ از پیشنهاد‌های مبتنی بر خرید‌های گذشته افراد گرفته تا شرکت‌هایی که با نام شخصی با افراد ارتباط برقرار می‌کنند. نمونه‌هایی از شخصی‌سازی را در همه کسب‌وکارها خواهید دید.