چگونه از اسکرام برای مدیریت پروژه‌ها استفاده کنیم؟

اسکرام برای پیشرفت پروژه

احتمالاً در مورد انواع متدهای مدیریت پروژه شنیده‌اید؛ اجایل (Agile)، کانبان (Kanban)، واترفال (Waterfall) یا اسکرام (Scrum) متدهای مختلف مدیریت پروژه هستند. اما کدام یک از این مدل‌ها برای تیم شما مناسب است؟ در این مقاله با اسکرام آشنا می‌شویم.