سه گام حیاتی قبل از اجرای استراتژی روابط عمومی

ترسیم ستاره قطبی

برای اینکه به چیزهای خوب در کسب و کارتان برسید، نیازی نیست که یک شرکت بسیار شیک (شما بخوانید گران‌قیمت) داشته باشید. بهترین استراتژی‌ها درون سازمان اتفاق می‌افتند و آغاز آنها نیز هزینه‌ای ندارد.