چگونه یک نفر را از سازمان اخراج کنیم؟

شیوه صحیح انجام یک کار سخت

ما انسان‌ها معمولا در موقعیت‌های سخت و ناخوشایند متزلزل می‌شویم. در این لحظات، روند تفکر ما از فرایندی استراتژیک به روندی برای حفظ بقا تبدیل می‌شود، اما مشکل‌بودن یک کار به معنای این نیست که راه درستی برای انجام آن وجود ندارد.