تحولی عظیم به سمت انقلاب صنعتی چهارم

اقتصاد اشتراکی چه تاثیری بر صنعت حمل‌ونقل دارد؟

اقتصاد اشتراکی قبل از هرچیز به بهره‌برداری مشترک اشاره دارد و به‌طور کلی حول محور پلتفرم‌های فناورانه سازمان‌دهی می‌شود که تبادل کالا، دارایی و خدمات را بین افراد و در بخش‌های مختلف تسهیل می‌کند.