۷ سوالی که از مدیر جدید خود باید بپرسید

ساخت یک رابطه خوب با مدیر جدید

مهم نیست که چند سال سابقه کار داشته باشید، همیشه شروع یک شغل جدید چالش‌برانگیز است. هر کار جدیدی ناشناخته‌های زیادی برای کشف کردن دارد و یکی از بزرگترین این ناشناخته‌ها، مدیر جدید شماست. چگونه می‌توانید رابطه خوبی با مدیر جدید خود برقرار کنید؟