چگونه در مسیر سخت امیدمان را برای رهبری حفظ کنیم

رهبران امیدوار

در این روزها و به واسطه شرایط حاکم بر جهان، تقریباً همه در خطر ابتلا به بیماری‌های سختی چون سرطان قرار داریم. البته میزان در خطر بودن هر فرد، بسته‌ به محل سکونت، عادات غذایی و حتی نحوه نگرش به زندگی متفاوت خواهد بود.