۴ استراتژی‌ مهم برای موفقیت استارتاپ‌ها در بازار

بازاریابی همراه با استراتژی

پس از آن‌که شرکت خود را ثبت، نام دامنه را خریداری، وب‌سایت خود را طراحی و حساب‌های کسب‌وکارتان را در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کردید، نوبت به گام بعدی برای ایجاد آگاهی در بازار نسبت به برند و یک سیستم پشتیبانی از خدمات و مشتریان می‌رسد. برای موفقیت در این مرحله شما ناگزیر به استفاده از یک استراتژی بازاریابی یکپارچه هستید که شامل چند مرحله کلیدی برای شروع است!