۴ اقدام امنیتی برای پیاده‌سازی در کسب‌و‌کار

روش‌هایی برای حفاظت از کسب‌وکار

تهدیدهای امنیتی فیزیکی و دیجیتالی همیشه با توسعه تکنیک‌ها و شیوه‌های جدید کلاهبرداران، سارقان و مجرمان سایبری در حال پیشرفت است و شما باید برای حفظ امنیت کسب‌وکار خود به صورت مداوم دربرابر این خطرات خود را به‌روز نگه‌ دارید.