برقراری روابط قوی با دیگران را جدی بگیرید

بررسی ریشه‌های اجتماعی شکست استارتاپ‌ها

در سال ۲۰۱۶ من شغل مدیرعاملی را رها کردم تا استارتاپی را در زمینه مشاوره راه‌اندازی کنم. می‌دانستم در زمینه استراتژی کسب‌وکار تخصص دارم و مطمئن بودم می‌توانم به بسیاری از شرکت‌ها کمک کنم تا موفق شوند، اما پیدا کردن و حفظ اولین مشتریان برایم به یک کابوس تبدیل شد.